Witamy na stronie Systemu Ochrony Obiektów Szerszeń

System Ochrony Obiektów Szerszeń powstał z myślą o zastosowaniu w dużych i rozległych terytorialnie organizacjach, takich jak: jednostki wojskowe, bazy materiałowe, duże instytucje i urzędy. Cechy charakterystyczne systemu:
1. Rozproszona inteligencja urządzeń.
2. Pojemność Systemu - do 2 500 obiektów (20 tys. linii).
3. Możliwość nadzoru i sterowania Systemem przez wiele Stacji Bazowych.
4. Dwustopniowe wyłączanie czuwania podcentral (zdalne i lokalne).
5. Wielotorowość transmisji (linie dwuprzewodowe i LAN).
6. Transmisja w trybie "on line" (dwukierunkowa z potwierdzeniami).
7. Zasięg transmisji, dla dwuprzewodowej linii miedzianej, ok. 10 km (bez stosowania urządzeń pośredniczących).
8. Dla linii dwuprzewodowej- dowolna topologia połączeń, bez zachowywania biegunowości.
9. Komputerowe, graficzne mapy synoptyczne (kolory zgodne z normami MON).
10.Kontrola pracy wartowników.
11.Modułowa budowa Systemu - prosta rozbudowa Systemu bez zatrzymywania jego pracy.
System Szerszeń posiada świadectwo kwalifikacyjne klasy "S".
System uzyskał wyróżnienie w konkursie "Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2002".

Obsługę Systemu zapewniają programy obsługi i programy konfigurujące pracujące w 32 bitowych systemach operacyjnych Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7). Możliwa jest współpraca i sterowanie Systemem przez zewnętrzne urządzenia i programy monitoringu, poprzez cztery kanały LAN, za pomocą urządzenia ISLanIntegra, będącego jednym z elementów Systemu "Szerszeń".
Zastosowanie Systemu może być bardzo różnorodne - n.p. System doskonale się sprawdza jako integrator urządzeń ochrony obwodowej...
Ogólnie: Twórcy Systemu są elastyczni na potrzeby klientów - zapraszamy do współpracy.


Data: 12 marca 2019 r.              Temat: Opublikowano nowy firmware Cs7v63.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16.
W nowym firmware znacznie usprawniono obsługę sieci LAN poprzez moduł komunikacyjny MLan v2.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.



Data: 3 lipca 2018 r. Temat: Nowy wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.013
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W tej wersji wyłączono powrot do sprawdzania najmłodszej szesnastki, po obsłudze podcentrali zgłaszającej zdarzenie do obsługi (np. alarm, info). Po obsłudze ww. podcentrali program przejdzie do sprawdzania następnej szesnastki z kolejki.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.



Data: 11 grudnia 2016 r. Temat: Nowy firmware Cs7v61.frm
Opublikowano nowy firmware Cs7v61.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16. W firmware poza usunięciem kilku drobnych błędów (m.in. w obsłudze linii warunkowo opóźnionych), przystosowano płytę główną do obsługi nowej wersji modułu komunikacyjnego LAN MLan v2.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 24 luty 2016 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.010.
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji ograniczono dostęp do zdalnego, ze Stacji Bazowej, załączania i wyłączania funkcji dwustanowych (czuwanie, zezwolenie na lokalne wyłączenie czuwania (1 st. rozbrojenia), PGM1, Syrena) a także "Wyślij pamięć alarmów", "Skasuj pamięć alarmów" i "Sprawdz stan podcentrali" podcentral, . Aby wykonać te czynności operator powinien posiadać uprawnienia "Edycja danych abonenta".

Data: 24 luty 2016 r. Temat: Nowy firmware Cs7v39.frm podcentral CS7v17 i CS7v16.
Opublikowano nowy firmware Cs7v39.frm podcentral CS7v17 i CS7v16. Wprowadzono opcję automatycznego uzbrojenia 1 st. po lokalnym załączenia czuwania. Aby wykorzystać tę opcję należy używać do konfiguracji podcentral konfiguratora Cs7Prg_5v5.exe. Poza tym poprawiono wykrywanie obecności modułu MKL w trakcie pracy podcentrali.
Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 30 października 2015 r. Temat: Nowa wersja firmware P2 2.1 Interfejsu ISLan.
Jest dostępna nowa wersja firmware P2 2.1 Interfejsu ISLan. W nowym firmware znacznie poprawiono działanie urządzenia - możliwość łączenia się i jakość komunikacji, m.in. w przypadku skonfigurowania nie istniejącej Stacji Bazowej.
Poprawa możliwości łączenia się i komunikacji z ISLan dotyczy również zdalnej konfiguracji poprzez kanał konfiguracyjny.

Data: 30 października 2015 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny ISLanCfg_3v4.exe.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny Interfejsu LAN - ISLanCfg_3v4.exe.
W nowym programie poprawiono działanie monitora transmisji wysyłanych z/do Stacji Bazowych 1, 2 i 3 oraz do poszczególnych podcentral (górne okna monitora transmisji).
Monitor transmisji z podcentral do Stacji Bazowych pozostał bez zmian (dolne okna monitora transmisji).
Program ISLanCfg_3v4.rar jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 9 lipca 2015 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v5.exe.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v5.exe.
W nowym programie konfiguracyjnym, na życzenie użytkowników, umożliwiono taką konfigurację podcentral aby zakaz lokalnego wyłączania czuwania (1-szy st. rozbrojenia) mógł następować automatycznie w trakcie lokalnego załączania czuwania.
Mechanizm ten działa w firmware podcentral od wersji 38.
Program jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.


Data: 24 grudnia 2014 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.009.
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji ograniczono dostęp do zdalnego, ze Stacji Bazowej, wyłączania czuwania i załączania zezwolenia na lokalne wyłączenie czuwania (1 st. rozbrojenia) podcentral. Aby wykonać te czynności operator powinien posiadać uprawnienia do obsługi zdarzeń.
Data: 26 sierpnia 2014 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny - ISLanCfg_3v3.exe oraz nowy firmware P12 do ISLan.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny Interfejsu LAN - ISLanCfg_3v3.exe. W nowym programie poprawiono działanie monitora transmisji wysyłanych ze Stacji Bazowych 2 i 3 do poszczególnych podcentral (górne okna monitora transmisji). Monitor transmisji z podcentral do Stacji Bazowych pozostał bez zmian (dolne okna monitora transmisji).
Aby w pełni wykorzystać poprawiony monitor zalecana jest zmiana firmwaru na P12 w interfejsie ISLan.
Program ISLanCfg_3v3.rar jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

Data: 14 sierpnia 2014 r. Temat: Nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v4.exe.
Opublikowano nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v4.exe.
W nowym programie konfiguracyjnym poprawiono mechanizm wydruku ustawień dotyczących Stacji Bazowych 1 i 2.
Poza tym umieszczono skróconą instrukcję przeprowadzania uaktualnienia firmware podcentral.
Program jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

Data: 22 lipca 2014 r. Temat: Nowy firmware Cs7v37.frm podcentral CS7v17 i CS7v16.
Opublikowano nowy firmware Cs7v37.frm podcentral CS7v17 i CS7v16. Poprawiono m.in. wyłączanie BELL i buzzera manipulatora przy wyłączaniu czuwania za pomocą linii zał./wył. czuwanie oraz wyłączono reset czujek pożarowych przy wyłączaniu czuwania. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
Data: 13 maja 2014 r. Temat: Nowy firmware Cs7v35.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16.
Opublikowano nowy firmware Cs7v35.frm do podcentral CS7v17 i CS7v16. Poprawiono m.in. przekazywanie do Stacji Bazowych zdarzeń z 2-giej partycji, zmieniono warunki gdy może być uruchomiony elektrozaczep dołączony do wyjścia PGM1 oraz wprowadzono automatyczne wyłączenie czuwania przy resecie do default i zapis tego zdarzenia do historii zdarzeń w podcentrali. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

Data: 13 maja 2014 r. Temat: Nowy firmware P11 do interfejsu ISLan.
Jest dostępna nowa wersja firmware P11 do interfejsu ISLan. W nowym firmware ograniczono warunki gdy wykonywany jest programowy reset modułu LAN. Aktualnie reset będzie wykonywany tylko gdy komunikacja z przynajmniej jedną Stacją Bazową jest włączona i występuje brak komunikacji ze wszystkimi włączonymi Stacjami Bazowymi.
Komunikacja z przynajmniej jedną Stacją Bazową wstrzymuje wykonywanie programowego resetu.
20 marca 2014 r. Temat: Nowe program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v3.exe .
Opublikowano nowy program konfiguracyjny podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7Prg_5v3.exe. W nowym programie konfiguracyjnym poprawiono mechanizm wpisywania i konfiguracji kodów użytkowników.
17 września 2013 r. Temat: Nowe firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v31.frm i Cs7v20.frm.
Opublikowano firmware Cs7v31.frm dla podcentral CS7v16 i CS7v17. Nowy firmware, oprócz obsługi wielu Stacji Bazowych przez linię dwuprzewodową umożliwia również obsługę do dwóch Stacji Bazowych poprzez LAN (z użyciem modułu MLan). Do konfiguracji podcentral z tą wersją firware opublikowano program konfiguracyjny Cs7Prg_5v1.exe.
Stwierdzono usterkę we wcześniejszych firmware, dotyczącą odczytywania adresu odbieranych rozkazów ze Stacji Bazowych. Opublikowany firmware Cs7v20.frm rozwiązuje ten problem.
3 lipca 2013 r. Temat: Nowy firmware podcentral CS7v16 i CS7v17.
Stwierdzono brak możliwości konfiguracji poprzez LAN dla podcentral o IP z grupy adresów 172.xxx.xxx.xxx (m.in.: 172.20.23.160). Opublikowany firmware Cs7v19.frm rozwiązuje ten problem.
Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v19.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
22 czerwca 2013 r. Temat: Nowy firmware podcentral CS7v17 do współpracy z Modułem Drugiego Toru MDTv2.
Opublikowano nowy firmware podcentral CS7v17 - Cs7sc v18.frm. Firmware umożliwia współpracę płyt w wersji v17 z Modułami Drugiego Toru MDTv2 (po wymianie mikrokontrolera umieszczonego na podstawce płyty MDTv2). Ponieważ do połączenia z MDTv2 wykorzystywane jest złącze Modułu LAN - MLan, to płyta z tą wersją firmware nie obsługuje MLan.
Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v18.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.

22 czerwca 2013 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v18.frm.
Opublikowano nową wersję firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v18.frm. W nowym firmware m.in. usprawniono konfigurację podcentral za pomocą manipulatora - wprowadzono nowy podprogram konfiguracyjny 340. Za pomocą tego podprogramu można ustawić wyjście zamka elektromagnetycznego jako zwykłe lub rewersyjne, zablokować wysyłanie komunikatu o braku zasilania sieciowego do Stacji Bazowych oraz konfigurować działanie wyjścia PGM3 (dla płyt w wersji CS7v17). Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v18.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
13 marca 2013 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v17.frm. Opublikowano nową wersję firmware podcentral CS7v16 i CS7v17 - Cs7v17.frm. W nowym firmware m.in. usprawniono potwierdzanie odebrania zdarzeń informacyjnych przez Stację Bazową. Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v17.frm jest niezbędny program Cs7Prg_4v0.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
7 grudnia 2012 r. Temat: Nowa wersja płyty głównej podcentrali i nowa wersja programu konfiguracyjnego. Jest dostępna nowa wersja płyty głównej podcentrali - CS7v17. Płyta ta posiada dodatkowe wyjście PGM3 oraz może współpracować z Modułem Drugiego Toru MDTv2. Zachowano wsteczną kompatybilność w stosunku do wcześniejszych wersji płyt głównych podcentrali. Płyta może być konfigurowana za pomocą programu CS7Prg_4v0.exe (program ten obsługuje również wcześniejszą płytę CS7v16).
4 lipiec 2012 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.008. Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji m.in. wstrzymano naliczanie czasu od ostatniej odpowiedzi podcentrali (a więc również naliczanie braku impulsów kontrolnych), gdy Stacja Bazowa zajęta jest innymi czynnościami - w danym momencie nie sprawdza łączności z podcentralami.
4 czerwiec 2012 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji Bazowej - v 10.000.007. Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji, oprócz kilku zmian kosmetycznych, m.in. usunięto komunikaty "Pobrano dane konfiguracyjne z pamięci rezerwowej", charakterystyczne dla podcentral w wersji płyty głównej starszej niż CS7v16.
17 maj 2012 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v13.frm. Opublikowano nową wersję firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v13.frm. W nowym firmware m.in. poprawiono błąd powodujący przesyłanie, w określonych warunkach, meldunków informacyjnych, pomimo tygo że odebranie ww. zostało już potwierdzone. Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v12.frm jest niezbędny program Cs7Prg_3v1.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
21 luty 2012 r. Temat: Nowa autoryzacja na 2012 r.   Opublikowano nową autoryzację dotyczącą 2012 r. Jest ona do pobrania w dziale DOKUMENTY - zapraszamy.
17 luty 2012 r. Temat: Nowe autoryzacje na 2012 r.   Opublikowano nowe autoryzacje dotyczące 2012 r.
2 luty 2012 r. Temat: Opublikowano instalator wersji 10.000.006
Jest dostępny instalator oprogramowania stacji bazowych w wersji 10.000.006. Instalator jest spakowany rar z hasłem. Do rozpakowania należy użyć hasła: best. W najbliższym czasie planowana jest publikacja instalatora uaktualnienia programu do wersji 10.000.006.
Instalator wersji 10.000.006 Programu Stacji Bazowej jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
1 luty 2012 r. Temat: Nowa wersja Programu Stacji bazowej - v 10.000.006
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania stacji bazowych. W nowej wersji, dla stanowisk pomocniczych, dodano wyświetlanie i zapis do historii, zdarzeń typu "Obchód wartownika". Dodatkowo gdy dla danego obiektu zostaną przypisane nazwy użytkowników do nr kodów, to zdarzenia przesłane z numerem kodu wyświetlą i zapiszą się z nazwą użytkownika. Natomiast gdy brak takowego przyporządkowania to zdarzenia wyświetlą i zapiszą się z nr kodu użytkownika. Powyższa funkcjonalność dotyczy tak stanowisk pomocniczych - slave jak i stanowisk głównych - master. W najbliższym czasie planowana jest publikacja instalatora tej wersji programu. Nowa wersja oprogramowania posiada identyfikator 10.000.006.
Plik wykonywalny (Sysalwin.exe), w wersji 10.000.006, jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
28 styczeń 2012 r. Temat: Aktualna wersja firmware P2 interfejsu ISLan
Jest dostępna nowa wersja firmware P2 interfejsu ISLan. Praktycznie wyeliminowano występujące czasem braki łączności pomiędzy stacjami bazowymi a interfejsami ISLan. Nowa wersja firmware posiada identyfikator 10.
28 styczeń 2012 r. Temat: Aktualna wersja programu konfiguracyjnego CS7v16 - Cs7Prg_3v1.exe
Opublikowano nową wersję programu konfiguracyjnego podcentrali CS7v16 - Cs7Prg_3v1.exe. Nowy program, oprócz poprawionego wyświetlania na monitorach o niskiej rozdzielczości, umożliwia m.in. konfigurowanie wyjść PGM1 w trybie elektrozaczepu rewersyjnego, w podcentralach CS7v16 z firmware Cs7v12.frm. Podcentrale o starszym firmware również prawidłowo obsługuje, jednak nowa funkcjonalność jest ukryta. Program jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
28 styczeń 2012 r. Temat: Aktualna wersja firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v12.frm
Opublikowano nową wersję firmware podcentrali CS7v16 - Cs7v12.frm. Nowy firmware m.in. obsługuje wyjście PGM1 w trybie elektrozaczepu rewersyjnego. Do prawidłowej konfiguracji podcentral z firmware Cs7v12.frm jest niezbędny program Cs7Prg_3v1.exe. Firmware jest do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
25 styczeń 2012 r. Temat: Nowe autoryzacje na 2012 r.
Opublikowano nowe autoryzacje dotyczące 2012 r. Są one do pobrania w dziale DOKUMENTY - zapraszamy.
Data: 30 listopada 2011 r. Aktualna wersja firmware podcentrali CS7v16
Aktualną wersją firmware podcentrali CS7v16 jest wersja Cs7v11.frm.
Jest ona do pobrania w dziale DOWNLOAD - zapraszamy.
W aktualnej wersji firmware poprawiono jego funkcjonalność oraz usunięto kilka drobnych błędów.
W najbliższym czasie planuje się zmianę programu konfiguracyjnego Cs7Prg.exe w celu poprawienia jego wyświetlania na ekranach panoramicznych o rozdzielczości pionowej 800 px i mniej.

P.P.H.U. BEST
94-024 Łódź, ul. Wygodna 6A, tel. 504 911 255

Strona główna   Produkty   Dokumenty   Download   Galeria   Kontakt   Do góry